Üye ol  Şifremi Unuttum

Kullanıcı Adı:  Şifre:

         
      

      
Hemogram (Kan sayımı) Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü

   
Hemogram (Kan sayımı) Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü
Dr.Şen diyor ki;
Hemogram (Tam Kan sayımı) Nedir?
Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar.
Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temel gruba ayrılır. Granülösitler; nötrofil, bazofil ve eozinofili içerirken, Agranülösitler; lenfosit ve monositleri içerir. Lökositler vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır ve fagositoz işlemini gerçekleştirirler. Aynı zamanda antikorların üretimi, taşınması ve dağıtımında da görev alırlar.
Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) görevi oksijenin akciğerden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin de dokulardan akciğerlere geri taşınmasıdır. Eritrositlerle ilgili olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri yapılır. Anemilerde, eritrosit sayısı, Hb ve Hct değerleri düşer. MCV, MCH, MCHC tarama parametreleri değildir. Daha çok aneminin tiplendirilmesinde değerlidir.
Retikülosit sayımı yeni oluşan ve dolaşıma giren eritrositlerin total eritrositlere oranını gösterir. Retikülosit sayısı, kemik iliği yetmezliğinin neden olduğu anemileri kanama yada hemolizin neden olduğu anemilerden ayırt etmede değerlidir. Kemik iliği yetmezliğinde retikülosit sayısı düşerken hemolitik anemilerde artar.

Genel olarak bir hemogram testinin parametreleri ve bunların anlamları şu şekilde özetlenebilir:
 
WBC (White blood cell) Lökosit sayısı:
Referans Değerler:   
Prematüre: 9.0-30.0 K/mm3
0-1ay: 9.4-34.0 K/mm3                        
2-12 ay: 5.0-19.5 K/mm3
1-3 yaş: 6.0-17.5 K/mm3                                   
4-5 yaş: 5.5-15.5 K/mm3                                 
6-15 yaş: 4.5-15.5 K/mm3
Enfeksiyon ve hastalıklara karşı vücudun primer savunma hücreleridir. Genel olarak bakteryel enfeksiyonlarda arttıkları viral enfeksiyonlarda azaldıkları söylenebilir.
Kan düzeyinin arttığı durumlar; lösemiler, lökemoid reaksiyon, enfeksiyon, akut hemoliz, akut hemorajileri takiben, splenektomi sonrası erken dönemde, polisitemia vera, egzersiz, mensturasyon, soğuğa maruz kalma, anestezi, doğum, paroksismal taşikardi, güneş ışığına maruz kalma, UV radyasyon, epilepsi, kusma, bulantı, elektrik şoku, kabakulak, su çiçeği, kronik enfeksiyonlar, lenfomalar, doku nekrozları, kemik iliğini tutan bazı tümörler, ilaç ya da metabolik intoksikasyon, hipersensitivite reaksiyonları.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; Tifo, paratifo, tularemi, bruselloz, influenza, kızamık, enfeksiyöz hepatitler, psittakoz, tifüs, kala azar, malarya, milier tuberküloz, septisemi, çok uzun süren bakteryel enfeksiyonların sonunda, pernisiyöz anemi, aplastik anemi, hipersplenizm, Gaucher’s hastalığı, Felty’s sendromu, Chediak-Higashi sendromu, paroksismal noktürnal hemoglobinüri, iyonize radyasyon nedeniyle, anaflaktik şok ve SLE neticesinde.
Not:
1-15 yaşlar arasında lökosit sayısı 20’li yaşlara oranla daha düşük saptanır. 30 yaşından sonra ise erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek seviyelerde gözlenir.
Nötrofiller(GRAN, granülositler): Özellikle bakteryel enfeksiyonlarla savaşta görevlidirler.
Lenfositler(LYMP):Özellikle viral enfeksiyonlarda bağışıklık için yararlı hücrelerdir.
Monositler (MID): Enfeksiyonlarla savaşta yararlıdırlar.
Eozinofiller(EO): Allerjik ve parazitik enfeksiyonlarda ve deri hastalıklarında artarlar.
Bazofiller (BASO):İltihabın kontrolünde etkilidirler.

RBC (Red Blood Cell) Eritrosit sayısı:
Referans Değerler:   
Kord kanı: 3.9-5.5 milyon/µL
Prematüre: 3.9-5.5 milyon/µL
0-7 gün: 4.0-6.6 milyon/µL
7 gün-1ay: 3.9-6.2 milyon/µL
2-3 ay: 3.0-5.4 milyon/µL
4-6 ay: 3.1-4.5 milyon/µL
7 ay-3yaş: 3.7-5.3 milyon/µL
4-5 yaş: 3.9-5.3 milyon/µL
6-12 yaş: 4.0-5.2 milyon/µL
13-15 yaş: Erkek: 4.5-5.3 milyon/µL       Kadın: 4.1-5.1 milyon/µL
>15   yaş:  Erkek: 4.5-5.9 milyon/µL        Kadın: 4.0-5.2 milyon/µL
Tam kanda oksijeni dokulara karbondioksiti ise akciğerlere taşımada görevli kırmızı kürelerin sayımıdır ve genelde anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Kan düzeyinin arttığı durumlar; polisitemi, şiddetli egzersiz, hemokonsantrasyon, yüksek irtifada bulunmak.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; Anemiler, aplastik anemiye yol açan ilaç kulanımları, G6PDH eksikliği, immun mekanizma veya radyasyonla oluşan anemiler.

Hemoglobin (Hb):
Referans Değerler:   
Kord kanı: 13.5-20.0 g/dL
Prematüre: 13.5-20.0 g/dL
0 -7 gün: 14.5-22.5 g/dL
7 gün-1ay: 13.5-20.5 g/dL
Erkek:                                         Kadın:
2-3 ay: 10.0-14.5 g/dL              2-3 ay:10.0-14.0 g/dL                           
4-6 ay: 9.5-13.5 g/dL                4-6 ay: 9.5-13.5 g/dL
7ay-3yaş: 10.5-13.5 g/dL          7ay-3yaş: 10.5-13.5 g/dL
4-5 yaş: 11.5-13.5 g/dL             4-5 yaş: 11.5-13.5 g/dL
6-12 yaş: 11.5-15.5 g/dL           6-12 yaş: 11.5-15.5 g/dL
13-15 yaş: 13.0-16.0 g/dL         13-15 yaş: 12.0-16.0 g/dL
16-50 yaş: 13.5-17.5 g/dL         16-50 yaş: 12.0-16.0 g/dL         
>50   yaş: 14.0-18.0 g/dL          >50   yaş: 13.0-17.0 g/dL
Eritrositlerin dokulara oksijen taşımakla görevli  parçasıdır.
Kan düzeyinin arttığı durumlar; polisitemi, şiddetli egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidrasyon, yanıklar, şiddetli kusma, intestinal obstrüksiyon)
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; Anemiler, aplastik anemiye yol açan ilaç kulanımları, G6PDH eksikliği, immun mekanizma veya radyasyonla oluşan anemiler.
 
Hematokrit (Htc):
Referans Değerler: 
Kord kanı: %42-60
Prematüre: %42-60
0-7 gün: %45-67
7 gün-1ay: %42-63
2-3 ay: %31-55
4-6 ay: %29-41
7ay-3yaş: %33-39                                
4-5 yaş: %34-40
6-12 yaş: %35-45
13-15 yaş: Erkek: %37-49        Kadın: %36-46
16-50 yaş: Erkek: %40-53        Kadın: %36-46
 >50   yaş: Erkek: %41-53        Kadın: %36-46  
Kanın hücresel kısmının sıvı kısmına oranla yüzdesel ifadesidir ve genelde anemilerin değerlendirilmesinde kullanılır.
Kan düzeyinin arttığı durumlar; polisitemi, şiddetli egzersiz, hemokonsantrasyon, yüksek irtifada bulunmak.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; Anemiler.
 
MCH (Mean Cell Hemoglobin) Ortalama Hücre Hemoglobini:
Referans Değerler:
Kord kanı: 31-37 pg/hücre
0.5 ay: 30-37
1 ay: 29-36
2 ay: 27-34
4 ay: 25-32
6 ay: 24-30
9 ay-1 yaş: 25-30                                 
1-2 yaş: 22-30
3-8 yaş: 25-31
9-14 yaş: 26-32
15-17 yaş: Erkek: 27-32           Kadın: 26-34
18-44 yaş: Erkek: 27-34           Kadın: 27-34
45-64 yaş: Erkek: 27-35           Kadın: 27-34
65-74 yaş: Erkek: 27-34           Kadın: 27-35
Her bir eritrositteki ortalama hemoglobin ağırlığıdır ve şu formülle hesaplanır:
MCH (pg)= Hb(g/L) / litredeki eritrosit sayısı
Kan düzeyinin arttığı durumlar; megaloblastik anemiler, nonmegaloblastik makrositoz, sigara içimi, alkol tüketimi, menapoz sonrası kadınlar, oral kontraseptif kullanımı, artmış yaş.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; Hipokrom mikrositer anemiler, demir eksikliği ve kronik hastalık anemisi, talassemi, bazı hemoglobinopatiler, bazen hipertiroidizm.
 
MCHC (Mean Cell Hemoglobin Concentration) Ortalama Hücre Hemoglobin Konsantrasyonu:
Referans Değerler:           
Kord kanı: 30-36 gHb/dLeritrosit
0.5 ay: 28-35
1 ay: 28-36
2 ay: 28-35
4 ay: 29-37
6-12 ay: 32-37                         
1-2 yaş: 32-38
3-11 yaş: 32-37
12-14 yaş: Erkek: 32-37           Kadın: 32-36
15-17 yaş: Erkek: 32-36           Kadın: 32-36
18-44 yaş: Erkek: 32-37           Kadın: 32-36
45-64 yaş: Erkek: 32-36           Kadın: 31-36
65-74 yaş: Erkek: 31-36           Kadın: 32-36  
Eritrositlerdeki ortalama hemoglobin konsantrasyonudur ve şu formülle hesaplanır:
MCHC (g Hb/dL erit)= Hb(g/L) / Htc
Kan düzeyinin arttığı durumlar; herediter sferositoz, diğer sferositik anemiler
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; demir eksikliği anemisi, talassemi, bazı hemoglobinopatiler
 
MCV (Mean Cell Volume) Ortalama Hücre Hacmi:
 Referans Değerler:   
Kord kanı: 98-118 fL
0.5 ay: 88-140
1 ay: 91-112
2 ay: 84-106
4 ay: 76-97
6 ay: 68-85
9 ay-1 yaş: 70-85                                 
1-2 yaş: 70-84
3-5 yaş: 73-85
5-9 yaş: 75-87
9-12 yaş: 76-90
12-14 yaş: Erkek: 77-94           Kadın: 73-95
15-17 yaş: Erkek: 79-95           Kadın: 78-98
18-44 yaş: Erkek: 80-99           Kadın: 81-100
45-64 yaş: Erkek: 81-101         Kadın: 81-101
65-74 yaş: Erkek: 81-103         Kadın: 81-102
Eritrositlerin ortalama hacmidir ve şu formülle hesaplanır:
MCV (fL)= Htc / litredeki eritrosit sayısı
Kan düzeyinin arttığı durumlar; megaloblastik anemiler, nonmegaloblastik makrositoz, sigara içimi, alkol tüketimi, menapoz sonrası kadınlar, oral kontraseptif kullanımı, artmış yaş.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; Hipokrom mikrositer anemiler, demir eksikliği ve kronik hastalık anemisi, talassemi, bazı hemoglobinopatiler, bazen hipertiroidizm.
 
RDW (Red Cell Distribution of Width) Eritrosit dağılım genişliği:
Referans Değerler: 
0-6 ay: 16.8±1.9
>6 ay: 13.2±1.6
Test edilen tüm eritrositlerin çaplarının değişkenliğidir ve şu formülle hesaplanır:
RDW,% = eritrosit volümünün standart deviasyonu(fL) / MCV (fL) × 100
Kan düzeyinin arttığı durumlar; Eritrosit hücre çapını değiştiren genellikle nutrisyonel anemiler, myelodisplastik, megaloblastik, myelofitizik, sideroblastik anemiler, homozigot talassemiler, bazı hemoglobinopatiler ve artmış retikülositoz.
Homojen eritrositlerle karakterli kronik hastalık anemisi, akut kan kaybı, aplastik anemi, talassemi trait, herediter sferositoz, Hb E hastalığı ve taşıyıcılığında normal aralıkta bulunur.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; bilinen böyle bir tablo yoktur.
 
PLT (Platelet) Trombosit sayısı:
Referans Değerler:
0-3yaş: 130-400 K/mm3
4-5 yaş: 180-510 K/mm3
6-12 yaş: 160-510 K/mm3
13-15 yaş: 170-405 K/mm3
>15   yaş: 130-400 K/mm3  
Pıhtılaşmaya ve kanamanın durmasına yardımcı olan hücrelerdir. Değişik pıhtılaşma ve kanama bozukluklarında kullanılır.
Kan düzeyinin arttığı durumlar; myeloproliferatif hastalıklar, esansiyel trombositemi, polisitemi vera, KML, myeloid metaplazili myelofibrozis, enflamatuar hastalıklar, anemiler, malign hastalıklar, operasyon sonrası, egzersiz sonrası ve trombositopeni iyileşmesinde.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; Herediter olarak: Wiscott-Aldrich sendromu, izole trombositopeni, May-Hegglin anomalisi, Hb Köln, Bernard-Soulier sendromu, Chediak-Higashi sendromu, Fanconi sendromu. Edinilmiş olarak: immun trombositopenik purpura, immunolojik hastalıklar, idiopatik aplastik anemi, myelofitizik proses, megaloblastik anemiler, şiddetli demir eksikliği anemisi, mikroanjiopatik hemolitik anemi, splenomegali, dalağın neoplastik hastalıkları, enfeksiyonlar, DIC, izoimmunizasyon, karaciğer hastalıkları, üremi, masif kan transfüzyonları, eklampsi.
              Kategori: Genel Sağlık Bilgileri | | Beğen | Henüz Beğenen Yok | Okunma :380

      
      SAYFALAR >>


Konu yeterli gelmedi mi ? İstediğiniz bilgiye ulaşamadınız mı?
Aradığınız konu ile ilgili anahtar kelime veya kelimeleri yazarak site içerisindeki binlerce konu arasından arama yapabilirsiniz.

Hemoglobin Elektroforezi Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü
Önceki Konu   Sonraki Konu
Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 1 IgG-IgM Nedir? Normal Değeri


Yeni Konular
Hıçkırık ciddi hastalıkların belirtisi olabilir! Dr.Arzum - 18.01.2014 00:04:56 Katkı:1
Bağışıklık sistemini nasıl güçlendiririz? Dr.Arzum - 05.01.2014 19:24:04 Katkı:1
Feridun Kunak Boy Uzatma Önerileri netdoktorum - 17.11.2013 02:36:33 Katkı:1
Yaşlılık Tarih Olacak! netdoktorum - 08.11.2013 15:17:10 Katkı:1
      YASAL UYARI

     Sitedeki bilgileri ve tavsiyeleri doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulamayınız. Hekiminizin tavsiyesi olmadan uygulamanın sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.Hekim tavsiyesi olmadan uygulanması sakınca doğurabilir. Doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulama yoluna gitmemeniz gerektiği tekraren hatırlatılır.
Lütfen Site Kullanım Kurallarını okuyunuz.

NetDoktorum.com


-Gizle-
    Sağlık Bilgileri Sağlık Bilgileri